Найдисциплінованіший Тимофійчук, найбалакучіша Савчук: як два роки працювали мажоритарники Франківщини

Автор: Турій Роман

09 Сер, 2021 19:34

Найдисциплінованіший Тимофійчук, найбалакучіша Савчук: як два роки працювали мажоритарники Франківщини

У липні минуло два роки, як відбулись вибори Верховної Ради поточного скликання. Через місяць мине два роки, як чинний парламент набув повноважень. Це поважний термін для того, щоб підбити проміжні підсумки парламентського активності.

ОПОРА знайомить з основними показниками активності депутатів, які були обрані у одномандатних виборчих округах Івано-Франківщини*.

Коротко про основне

Найдисциплінованішим мажоритарником Івано-Франківщини під час голосувань за дворічний період був Володимир Тимофійчук, показник участі у голосуваннях якого становить 94,5%, найменш дисциплінованим є Андрій Іванчук з показником участі у голосуваннях 55%.  Під час голосувань найчастіше розбіжності зі своєю депутатською групою виникали у Андрія Іванчука, який голосував проти лінії «Довіри» у 35,1% випадків. Найменший показник голосування проти лінії своєї фракції у Володимира Тимофійчука – 8,1%.

Найбільш пріоритетним законотворчим тематичним напрямком для парламентарів з округів Івано-Франківщини була економічна політика, на яку орієнтувалося 32% від загальної кількості зареєстрованих ними законопроєктів. Найменше парламентарі уваги приділяли безпеці й обороні – 1% законотворчих ініціатив. Серед 113 законопроєктів, де  співавторів був Ігор Фріс, 14 – було підтримані Верховною Радою, підписані Президентом та набули статусу закону.

У Андрія Іванчука з 18 зареєстрованих законопроєктів, співавтором яких був нардеп, статусу закону набув лише 1. Найбільша сумарна тривалість виступів протягом двох років у парламенті в Оксани Савчук – 1 година, 17 хвилин та 1 секунда (депутатка була зареєстрована на виступ 40 разів). Найлаконічнішим спікером був Володимир Тимофійчук, сумарна тривалість його двох виступів становить 10 секунд.

Участь у голосуваннях

За сукупними показниками голосувань «За», «Проти» та «Утримався», протягом двох років роботи Верховної Ради України 9-го скликання найдисциплінованішим мажоритарником Івано-Франківщини є Володимир Тимофійчук (89 виборчий округ, центр м. Снятин, фракція «Слуга Народу»), показник участі у голосуваннях якого становить 94,5%. Тобто, депутат з 9582 голосувань, які відбулись протягом згаданого періоду, взяв участь у 9053 голосуваннях, був зареєстрований на засіданнях, проте не голосував під час 344 голосувань та був відсутній у сесійній залі під час 185 голосувань. Олександр Матусевич (86 виборчий округ, центр м. Долина, фракція «Слуга Народу») за рівнем участь у голосуваннях серед мажоритарників Івано-Франківщини перебуває на другій позиції, його показник становить 85,9% – не голосував депутат під час 4,8% голосувань, а був відсутній під час 9,3% голосувань. Позафракційна депутатка з 83 виборчого округу (м. Івано-Франківськ), була учасницею 79,7% голосувань протягом двох перших років парламенту поточного скликання. Вона пропустила 11,9% голосувань, а під час 8,4% голосувань не брала у них участі попри те, що була зареєстрована на засіданні. Близькими за показниками участі у голосуваннях до Оксани Савчук є Едуард Прощук та Ігор Фріс. Показник участі у голосуваннях Едуарда Прощука (85 виборчий округ, центр м. Калуш, фракція «Слуга Народу») становить 76,5% (відсутній – 21%, не голосував – 2,5%), а показник участі у голосуваннях Ігоря Фріса (84 виборчий округ, центр м. Тисмениця, фракція «Слуга Народу») становить 74,3%. Ігор Фріс був відсутній під час 19,8% голосувань, а не голосував – 5,9% голосувань.

Найнижчий показник участі у голосуваннях у Андрія Іванчука (88 виборчий округ, центр м. Коломия, група «Довіра»), який становить 55%. Депутат був зареєстрований на засіданнях, проте не брав участі у 22,3% голосувань та був відсутній під час 22,7% голосувань.

Василь Вірастюк (87 виборчий округ, центр м. Надвірна, фракція «Слуга Народу»), який набув депутатських повноважень у червні цього року,  з 1161 голосування взяв участь у 95,5% голосувань,  не голосував під час 2,8% голосувань, а був відсутній під час 1,7% голосувань.

Голосування проти лінії фракції

Якщо розглядати синхронність голосувань мажоритарників Івано-Франківщини зі своєю депутатською фракцією/групою, то найчастіше проти лінії фракції/групи голосував Андрій Іванчук. Розбіжність позиції депутата і групи «Довіра» зафіксована під час 35,1% голосувань. Члени фракції «Слуга Народу» більш синхронізовано голосують зі своєю фракцією, проте розбіжності теж виникають. Серед івано-франківських мажоритарників «Слуг Народу» найчастіше ці розбіжності з фракцією під час голосувань виникали у Ігоря Фріса, його показник голосувань проти лінії фракції становить 14,6%. Олександр Матусевич проти лінії фракції голосував під час 10,9% голосувань, не погоджувався фракцією під час 9,4% голосувань Едуард Прощук. Показник голосувань проти лінії фракції у Володимира Тимофійчука становить 8,1%. Наразі найлояльнішим до позиції фракції під час голосувань є Василь Вірастюк, який повноважень набув відносно нещодавно, його показник голосувань проти лінії фракції становить 5,5%.

Тематичні законотворчі пріоритети

Найпріоритетнішими законотворчими тематиками серед івано-франківських мажоритарників були економічна політика, правова політика і галузевий розвиток. Частка законотворчих ініціатив, які стосуються економічної політики, становить 32%, частка законотворчих ініціатив, які стосуються правової політики становить 28%, а галузевому розвитку присвячено 27% законотворчих ініціатив. Найменше парламентарі з Івано-Франківщини зосереджувались на тематиці безпеки й оборони – 1% законотворчих ініціатив. Невисокого пріоритету набули соціальна політика (2%), гуманітарна політика (3%) та тематика державного будівництва (7%).

Чверть законотворчих ініціатив Оксани Савчук стосуються галузевого розвитку (26,5%) майже стільки ж – економічної політики (25,3%), 20,5% зареєстрованих депутаткою законотворчих ініціатив стосуються правової політики. 13,3% законопроєктів стосуються сфери державного будівництва. У процесі законотворення однакову увагу Оксана Савчук приділила тематикам соціальної і гуманітарної політик, кожній з яких присвячено по 6% законотворчих ініціатив депутатки, 2,4%  її законотворчих ініціатив стосуються галузі безпеки й оборони.

На правовій політиці найбільше зосереджував свою увагу Ігор Фріс, цій тематиці нардеп присвятив 39,8% своїх законотворчих ініціатив. Законотворчим пріоритетом парламентаря також можна вважати й економічну політику, який депутат присвятив третину своєї законотворчості. Найменш популярною законотворчою тематикою була гуманітарна політика (1,8%), соціальної політики стосуються 2,7% законопроєктів, 6,2% законопроєктів – державного будівництва, а 15,9% – галузевого розвитку.

Активність Едуарда Прощука здебільшого була сконцентрована на законотворчій тематиці галузевого розвитку, якій народний депутат присвятив 40,7% від усіх зареєстрованих ним законопроєктів. Частка проектів законів,  які стосуються правової політики, складає 24,7%, а 23,4% законопроєктів парламентаря стосуються економічної політики. Найменш пріоритетними тематиками Едуарда Прощука впродовж перших двох років роботи Верховної Ради поточного скликання були безпека й оборона (2,5%) та гуманітарна політика (2,5%). 6,2% законопроєктів депутат Прощук присвятив тематиці державного будівництва.

Законотворчі пріоритети Олександра Матусевича найбільше були зосереджені на двох тематиках – правовій політиці і галузевому розвитку. Першій  депутат присвятив 38,6% своїх законопроєктів, а другій 31,8%. Чверть від усіх законопроєктів депутата стосується економічної політики. Законотворча активність Олександра Матусевича також була скерована на тематики державного будівництва та безпеки й оборони, але пріоритетними ці тематики назвати важко, оскільки відсоткова частка кожної з них відносно загального кількості законопроєктів становить всього 2,5%.

Судячи з того, що 66,8% законотворчих ініціатив Андрія Іванчука стосується тематики економічної політики, її можна назвати головним пріоритетом депутата впродовж перших двох років роботи парламенту. Галузевий складає 16,7% всіх ініціатив політика. Правова політика, державне будівництво та соціальна тематика присутні в законотворчій діяльності народного депутата, проте до пріоритетних не належали, кожній з цих тематик парламентар присвятив по 5,5% власних законотворчих ініціатив.

Володимир Тимофійчук найбільше зосереджений на економічній політиці, цій тематиці присвячено 40,3% його законотворчих ініціатив. Галузевому розвитку парламентар присвятив 30,6% законопроєктів, а частка законопроєктів, що стосуються правової політики становить 18%. Найменше депутат звертав увагу на розробку законопроєктів у сфері соціальної політики – 1,4%, гуманітарній політиці присвячено 4,2% законопроєктів де серед авторів є Володимир Тимофійчук, а 5,5 % законопроєктів депутата стосуються тематики державного будівництва.

Законотворча активність і результативність

Найпродуктивнішим серед всіх мажоритарників Івано-Франківщини є Ігор Фріс, як по кількості зареєстрованих, так і по кількості прийнятих парламентом та підписаних президентом законів. Авторству та співавторству Ігоря Фріса сукупно належить 113 законопроєктів, з яких парламентом були підтримані і набули чинності 14. На третій позиції за кількість зареєстрованих законопроєктів та на другій позиції за кількість прийнятих законопроектів, які набули чинності і мають статус закону, перебуває Едуард Прощук – з 81 зареєстрованого законопроєкту статус закону отримали 10. Оксана Савчук у заліку прийнятих законопроєктів перебуває на третій позиції з показником 7 прийнятих законопроєктів, загалом протягом двох років прізвищем депутатки підписане авторство 83 законопроєктів. Це другий показник законотворчої активності за кількістю зареєстрованих законопроєктів. У доробку Володимира Тимофійчука 6 законопроєктів, які набули статусу закону, а загалом депутат є серед співавторів 72 законопроєктів. З 44 законопроєктів ініційованих Олександром Матусевичем 3 стали законами. Найнижчий показник законотворчої активності і результативності у Андрія Іванчука – 1 прийнятий закон та 18 зареєстрованих законопроєктів.

Яка доля решти законопроєктів

Загалом з усіх зареєстрованих законопроєктів Оксани Савчук станом на липень 2021 року 39 опрацьовується в профільних парламентських комітетах, 19 знято з розгляду, 6 очікують розгляду, 5 повернуто на доопрацювання, 3 готуються на друге читання, а ще 3 очікують другого читання, 1 законопроєкт враховано як поправку.

Із законопроєктів Ігоря Фріса 52 перебувають на опрацюванні у комітетах Верховної Ради, 14 очікують розгляду у парламенті, 10 готуються на друге читання,  2 повернуто на доопрацювання, 1 в порядок денний парламенту не включено, 1 прийнятий Верховною Радою і готується на підпис президента, 1 законопроєкт очікує на друге читання, а ще 1 враховано як поправку при внесенні змін до законодавства. 17 законотворчих ініціатив Ігоря Фріса зняті з розгляду.

Майже 40% законопроєктів (32), які зареєстрував протягом двох років Едуард Прощук, перебувають на опрацюванні у комітетах, ще 14 очікують розгляду у парламенті, 7 готуються на друге читання, 2 очікують на друге читання, 9 знято з розгляду, 2 законопроєкти повернуто на доопрацювання по 2-х законопроєктах пропозиції враховано парламентом, 1 готується на перше читання, а 1 на повторне друге читання. Ще 1 законопроєкт де серед авторів є Едуард Прощук ухвалений парламентом та готується на підпис президента.

22 законопроєкти Олександра Матусевича, що становить 50% від загальної кількості зареєстрованих парламентарем, опрацьовуються у комітетах Верховної Ради, 8 очікують розгляду, 5 знято з розгляду, 2 готується на друге читання, 1 очікує другого читання, 1 законопроєкт готується на повторне перше читання, 1 повернуто на доопрацювання, а 1 законопроєкт враховано як поправку.

Профільні парламентські комітети наразі опрацьовують 11 законопроєктів співавторства Андрія Іванчука, 2 законопроєкти депутата очікують розгляду, 2 готуються на друге читання, а ще 2 знято з розгляду.

На опрацюванні комітетів Верховної Ради перебувають 34 законопроєкти співавторства Володимира Тимофійчука, 12 очікують розгляду, 7 готуються на друге читання, 2 повернуто на доопрацювання, розгляд одного законопроєкту відкладено, 7 відхилено, 2 законопроєкти ухвалені та готуються на підпис президента, а 1  враховано як поправку.

Враховано як поправку законопроєкт співавторства Оксани Савчук, Ігоря Фріса, Едуарда Прощука, Олександра Матусевича та Володимира Тимофійчука №2231 щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та частини акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів у 2020 році.

Виступи

Найбільше правом виступу за два роки скористались Оксана Савчук та Ігор Фріс. Оксана Савчук для виступів реєструвалась 40 разів, а сукупна тривалість її виступів під час пленарних засідань становить 1 годину, 17 хвилин та 1 секунду. Ігор Фріс частіше користувався правом реєстрації для виступу – 58 разів, проте сумарна тривалість його виступів на хвилину менша ніж у Оксани Савчук і становить 1 годину, 16 хвилин та 5 секунд. Право виступу, як інструмент донесення власної позиції до парламенту, не дуже популярний серед Андрія Іванчука, Едуарда Прощука та Олександра Матусевича та фактично не використовується Володимиром Тимофійчуком. Андрій Іванчук для виступів був зареєстрований 14 разів, а сумарна тривалість його виступів становить 9 хвилин 57 секунд. Едуард Прощук виступав протягом 8 хвилин 55 секунд, для виступів був зареєстрований 7 разів. Сукупна тривалість виступів Олександра Матусевича становить 3 хвилини 52 секунди – зареєстрований для виступів депутат був 4 рази. Найлаконічнішим був Володимир Тимофійчук, який протягом двох виступів говорив 10 секунд, щоправда зміст його виступів полягав у тому, що своє право виступу депутат передавав іншим колегам по парламенту.

* Тут ви прочитаєте про всіх крім ексдепутата з 87 округу Зіновія Андрійовича («Слуга Народу»), який 2019 року відмовився від посади Надвірнянського міського голови, переміг на виборах та став народним депутатом, а через рік передумав і у 2020 році знову переміг на місцевих виборах та став Надвірнянським міським головою. Про Василя Вірастюка багато інформації теж не знайдете, бо він депутатом є неповних два місяці.

Приєднуйтеся до “Галки” у  Telegram та Instagram - найважливіші та найсвіжіші новини одразу у Вашому телефоні! 

Подобається
  • like
  • exciting
  • laugh
  • surprise
  • sad
  • angry

Loading...