Міський голова Віктор Анушкевичус зупинив дію рішення сесії від 12.06.2014р. «Про вдосконалення порядку здійснення контролю за рішеннями міської ради та її виконавчого комітету»

Автор: Турій Роман

19 Jun, 2014 13:56

Поділитись публікацією
Міський голова Віктор Анушкевичус зупинив дію рішення сесії від 12.06.2014р. «Про вдосконалення порядку здійснення контролю за рішеннями міської ради та її виконавчого комітету»

Міський голова Віктор Анушкевичус своїм розпорядженням від 17.06.2014р. № 223-p зупинив дію рішення Івано-Франківської міської ради від 12.06.2014р. «Про вдосконалення порядку здійснення контролю за рішеннями міської ради та її виконавчого комітету».

Читайте також: Анушкевичус нагадав Марцінківу який порядок перейменування вулиць та хто такий Рєпін

Дане рішення буде винесене на повторний розгляд міської ради під час позачергової 46 сесії міської ради 19 червня 2014 року об 14.00 годині (вул. Грушевського, 21, IV поверх)

«Вважаю, що зазначене Рішення прийнято з порушенням та не у відповідності до норм чинного законодавства. У зв’язку з цим, керуючись ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон), ст. 44 Регламенту Івано-Франківської міської ради, що затверджений рішенням Івано-Франківської  міської ради від 14.12.2010р. №303-2 (далі – Регламент) висловлюю наступні зауваження до рішення», – йдеться у відповідному додатку до розпорядження міського голови Віктора Анушкевичуса.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» секретар міської ради  працює в раді на постійній основі, є посадовою особою органу місцевого самоврядування та забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З метою реалізацій контрольних повноважень секретаря міської ради створено Відділ сприяння роботі депутатам, робота якого координується секретарем міської ради. Як зазначено у п. 2.1 Положення про даний відділ сприяння діяльності депутатів контролює та узагальнює інформацію про виконання рішень сесій міської ради, забезпечує своєчасне інформування депутатів з цих питань.

Тобто чинним законодавством на секретаря міської ради покладено обов’язок організації контролю за виконанням рішень сесій, і з метою реалізації такого обов’язку створено спеціальний відділ.

Стосовно відповідальності за виконання рішень сесії слід зазначити, що відповідно до ст. 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та іншими законами.

Пунктом 2 розділу 8 Регламенту виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, що затверджений рішенням Івано-Франківської міської ради від 03.02.2011р. № 58-5 визначено, що відповідальність за виконання документів несуть особи, вказані у розпорядчому документі (рішенні, розпорядженні, дорученні і т.п.), та особи, вказані у резолюції керівників, а також безпосередні виконавці.

Крім того, за загальним правилом відповідальність наступає за наявності вини особи. Зважаючи на те, що міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, як правило, не є безпосередніми виконавцями рішення, а доручають їх виконання підпорядкованим їм виконавчим органам та посадовим особам, то відповідно вони можуть здійснювати тільки контроль  за їх виконанням, крім випадків коли самі виступають безпосередніми виконавцями.

Відповідно до ч. 1. ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

А згідно ч. 6 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Тобто, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко визначено обов’язок постійних комісій здійснювати контроль за виконанням рішень сесії та її виконавчого комітету, які належать до їх відання, в той час як за дорученням міської ради, секретаря міської ради чи за власною ініціативою вони вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Більше того, згідно п. 6 ч. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Стаття 70 Статуту Івано-Франківської міської ради передбачає, що депутатські комісії міської ради (постійні, контрольні, тимчасові) є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.

Крім того, ст. 56 Регламенту Івано-Франківської міської ради передбачено, що постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Для здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету Ради кожна постійна комісія отримує всі рішення виконавчого комітету Ради у дводенний строк з часу його підписання міським головою.

Пунктом 2, 4 розділу 8 Регламенту виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, що затверджений рішенням Івано-Франківської міської ради від 03.02.2011р. № 58-5 визначено, що організацію виконання документів та контроль їх виконання здійснюють міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови і їх помічники, керуючий справами.

Безпосередній контроль і щомісячний аналіз виконання документів, що надходять від установ, організацій, підприємств, здійснює загальний відділ; Законів України, актів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови здійснює відділ контролю; рішень міської ради, депутатських запитів здійснює відділ сприяння діяльності депутатам.

Отже, постійні депутатські комісії є органами відповідної ради, які Законом України «Про місцеве самоврядування» наділені повноваження щодо вивчення і розгляду питань, які належить до їх компетенції та на них, як на орган ради, покладено обов’язок щодо здійснення контролю за виконанням рішення ради та їх виконавчих комітетів.

Івано-Франківська міська рада не вправі приймати рішення, які суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в даному випадку, звужують обсяг компетенції відповідного органу ради.